Algemeen

Bij Meer! met elkaar staan meedoen en empowerment centraal. MEER! Met elkaar ondersteunt de ontwikkeling van vrouwen vanaf 18 jaar bij het behalen van hun persoonlijke doelen.

MEER! met elkaar is een initiatief van Welzijn Divers. Op vier locaties in de stad biedt Welzijn Divers een plek aan vrouwen vanaf 18 jaar, om te ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.Taalcursussen, fietsles, kookles, elkaar ontmoeten...........Zelf een cursus bedenken en mee opzetten. Alles kan.  De vraag van de bezoekers is leidend. MEER! met elkaar biedt veel, maar het vraagt ook iets van je. Als deelnemer denk en werk je mee bij het opzetten van je eigen activiteiten. Natuurlijk met ondersteuning van vrijwilligers en medewerkers van Divers. MEER! met elkaar wordt geleid door vrouwelijke vrijwilligers uit de wijk onder begeleiding van Divers Welzijn.

Bezoekers worden deelnemers
De kracht van MEER! met elkaar is dat veel bezoekers deelnemers worden of vrijwilliger. De ontmoetingen met andere vrouwen, vrijwilligers en medewerkers van Divers inspireren. Het brengt ze op ideeën. Vrouwen ontdekken bij MEER! met elkaar waar ze goed in zijn en op welk gebied ze zich verder willen ontwikkelen. Nog beter Nederlands leren; de computer doorgronden; of ervaring opdoen als kinderoppas. Misschien wel als opstapje om later een opleiding in die richting te gaan volgen.MEER! met elkaar staat in het teken van leren en ontwikkelen. Vrijwilligers, deelnemers en bezoekers worden uitgedaagd hun talenten, kwaliteiten en uitdagingen te ontdekken en ermee aan de slag te gaan. Dat doen wij met zijn allen, maar er is ruimte voor ieder om het op haar eigen manier te doen. Wij leveren maatwerk, en dat is terug te zien in ons activiteitenaanbod, zowel stedelijk als op locatie.

Stedelijk en in de wijken
MEER! met elkaar is op vier locaties in de stad actief: Kruiskamp,Boschveld, Hambaken en Haren - Donk - Reit. Elke locatie heeft een eigen sfeer en een eigen activiteitenaanbod. Een aantal activiteiten bieden wij stedelijk aan.

  • Initiatiefgroep: op elke locatie is een initiatiefgroep actief. Vrouwen die de leiding nemen in hun eigen omgeving (wijk, gezin, school) en de wensen en behoeften van andere vrouwen vertalen in een activiteitenaanbod. Mis je nog iets heel belangrijks voor vrouwen in je wijk? Wil je nieuwe activiteiten organiseren of meedenken? Geef het door aan de initiatiefgroep!
  • Kleurrijk Verhalenkoor: met een groep vrouwen ontdek je je eigen stem door samen te zingen en te ontmoeten, met liedjes uit de hele wereld van vroeger en van nu. Samen zing jij je eigen toon. Je hoeft niet goed te kunnen zingen om mee te kunnen doen, samen zingen met plezier staat centraal. Ons koor komt op elke locatie van MEER! tot aan de zomervakantie elke week bij elkaar. In het activiteitenoverzicht kun je zien op welke dagen en tijden dat is. Het koor is voor alle vrouwen van de stad. Het kleurrijk verhalenkoor is een samenwerking tussen het Buurtcultuurfonds, De Muzerije en Divers en wordt georganiseerd door vrouwen uit de wijken.
  • Fietsles: in het voor- en in het najaar starten er bij voldoende aanmeldingen fietscursussen in samenwerking met afdeling ’S-PORT van de gemeente. In 10 lessen leer je veilig fietsen in theorie en praktijk. Tien lessen kosten €27,50, indien nodig is er kinderoppas aanwezig.
  • Taalontmoeting: in elke wijk bieden wij taalgroepen aan. Taal leren op je eigen niveau, maar vooral door te doen. Nederlands praten en begrijpen oefenen we tijdens themabijeenkomsten.
  • Individuele trajecten: met nieuwe deelnemers van MEER! met elkaar voeren we vrijwillige gesprekken. Deze gaan over wat iemand in beweging zet en houdt, wat iemand daar zelf al in doet en kan, maar ook waar mensen ondersteuning kunnen gebruiken om hun wensen te bereiken. We zijn op zoek naar vrijwilligers die geïnteresseerd zijn om deze trajecten mee uit te voeren. Sommige deelnemers hebben 1x per week begeleiding nodig voor een aantal maanden, sommige deelnemers zijn al geholpen met dingen uitzoeken op internet. Divers geeft eerst een training waarin je goed wordt voorbereid, daarna is er een medewerker waar je al je vragen kwijt kunt tijdens de trajecten.
  • Trainingen voor vrijwilligers: vrouwen die zich inzetten als vrijwilliger bij MEER! krijgen trainingen en cursussen op maat aangeboden. De training voor naailesdocenten en de cursus voor de werkgroep administratie zijn gestart. De trainingen ‘activiteiten organiseren’ en ‘mensen motiveren’ volgen later in dit jaar. Wees welkom! MEER! met elkaar nodigt je van harte uit om eens kennis te maken.

Voor meer informatie, neem even contact op:

Meer! met elkaar Haren, Donk en Reit BBS Haren, Donk, Reit, Ploossche Hof 85  Meer! met elkaar Hambaken BBS Hambaken, Het Wielsem 1  Voor informatie: Karima Khtoura, mobiel 06 46752856

Meer! met elkaar BBS Kruiskamp, Jan Olieslagerstraat 51 Meer informatie: Annemarie Ninaber van Eijben-Minkels, mobiel 06 55791082